У НОВОМУ РОЦІ “СОЦСТРАХ” ЗАПРАЦЮВАВ ПО-НОВОМУ

Друк e-mail

Середа, 09 лютого 2011, 10:42

8 липня 2010 року Верховною Радою України було ухвалено Закон України №2464-VI “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, який набрав чинності 1 січня 2011 року. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності продовжує виконувати свої функції в рамках відповідних законів, але з урахуванням деяких змін. 

Директор виконавчої дирекції Черкаського обласного відділення ФСС з ТВП Іван ПОЛУДЕНЬ роз’яснює деякі положення нового закону.

 

 

Насамперед хочу зазначити, що з дня набрання чинності цього закону платники страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, вважаються платниками єдиного внеску. Перереєстрація платників страхових внесків та застрахованих осіб здійснюватися не буде, замість цього буде проведена звірка платників Пенсійним фондом разом із фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування і податковою адміністрацією.

З 1 січня 2011 року, аби взяти (продовжувати) участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності на добровільних засадах, фізичним особам необхідно звертатися з відповідною заявою до органів Пенсійного фонду.

 Водночас, звертаємо увагу на те, що призначення та виплата матеріального забезпечення добровільно застрахованим особам та фізичним особам-підприємцям, які сплачували єдиний податок, за страховими випадками, які настали до 31.12.2010 року включно, здійснюються робочими органами відділень Фонду в порядку та на умовах, діючих до 01.01.2011 року. А з 1 січня 2011р. фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, матимуть право на матеріальне забезпечення, що надається відповідно до Закону №2240, лише у разі сплати єдиного податку на добровільних засадах. Відповідна заява подається до територіального органу Пенсійного фонду з подальшим укладенням договору про добровільну участь.

Хочу звернути увагу роботодавців, що відповідно до нового закону сума внесків, нарахованих на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, строк сплати яких не настав на 1 січня 2011 року, підлягають сплаті в порядку, що діяв до 1 січня 2011 року.

— Як бути із штрафними санкціями, котрі не сплачені до 1 січня 2011 року?

— Стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків за діючими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування та сум штрафних санкцій, нарахованих або не сплачених у період до                       1 січня 2011 року, в тому числі страхових внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав, здійснюється Фондом відповідно до законодавства, що діяло на момент виникнення такої заборгованості або застосування штрафних санкцій. Погашення заборгованості з використанням коштів, що надходять у рахунок сплати єдиного внеску, забороняється. При цьому за фондом зберігаються повноваження щодо контролю за правильністю нарахування, своєчасністю сплати страхових внесків, застосування фінансових санкцій, якими він був наділений до набрання чинності законом №2464.

— Чи посилилася відповідальність за порушення законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності?

— Так, страхувальники та інші отримувачі страхових коштів у разі порушення порядку використання страхових коштів відшкодовують Фонду в повному обсязі неправомірно витрачену суму страхових коштів або вартість наданих соціальних послуг і сплачують штраф у розмірі 50 відсотків такої суми. А ще — штраф і пеню за не своєчасну сплату страхових внесків. Такі фінансові санкції застосовуються до страхувальників у разі виявлення порушень за період до 1 січня 2011року.

З нового року за не своєчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів, відповідно до частини першої статті 21 та 22 Закону № 2240 на страхувальників та інших отримувачів коштів Фонду, накладається штраф у розмірі 10 відсотків несвоєчасно повернутих або повернутих не в повному обсязі страхових коштів.

 Крім того, Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність за порушення посадовими особами підприємств, установ, організацій, фізичними особами, які використовують найману працю, порядку використання коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, несвоєчасне або неповне повернення страхових коштів, несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності, подання недостовірної звітності щодо використання страхових коштів. Слід відмітити, що відтепер передбачена відповідальність і за вчинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у проведенні перевірок щодо використання страхових коштів у випадках, передбачених законом.

З 1 січня 2011року право розглядати справи про адміністративні правопорушення і застосовувати фінансові санкції мають не тільки керівник виконавчої дирекції обласного відділення Фонду і його заступники, а й керівники районних, міжрайонних виконавчих дирекцій відділень Фонду.

— Страхувальників цікавить порядок їх фінансування Фондом.

— Законом №2464-VI передбачено такий рух коштів Фонду, який виключає можливість виплати матеріального забезпечення, передбаченого Законом №2240-III, роботодавцем за рахунок сплати страхових внесків. Тому повністю ліквідується механізм взаємозаліку, тобто з 1 січня роботодавець так само виплачуватиме матеріальне забезпечення, але в іншому порядку(ст.21 Закону №2240-ІІІ у редакції Закону №2464-VI).

Хочу наголосити, що під­ставою для фінансування страхувальників робочими органами відділення Фонду є оформлена за встановленим зразком заява-розрахунок, що містить інформацію про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення за їх видами.

Районні, міжрайонні виконавчі дирекції відділень Фонду здійснюватимуть фінансування роботодавців протягом 10 робочих днів після надходження заяви.

Страхувальник-роботодавець відкриває окремий поточний рахунок для зарахування страхових коштів у банках у порядку, встановленому Національним банком України.

Страхувальник-роботодавець, який є бюджетною установою, відкриває окремий рахунок для зарахування страхових коштів у відповідному органі Державного казначейства України в порядку, встановленому Державним казначей­ством України.

Кошти Фонду, що надходять на зазначений рахунок, обліковуються на окремому суб­рахунку.

Отримавши кошти від органу Фонду, страхувальник зобов’язаний виплатити допомогу по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах застрахованій особі не пізніше найближчого дня, встановленого для виплати заробітної плати, а допомогу на поховання — не пізніше наступного робочого дня після отримання страхових коштів від Фонду. У разі, якщо сума отриманих страхувальником від Фонду страхових коштів перевищує фактичні витрати на надання матеріального забезпечення, то невикористані страхові кошти мають бути протягом трьох днів повернуті органу Фонду, що здійснював фінансування.

Страхові кошти, зараховані на окремий поточний рахунок у банку чи відповідному органі Держказначейства, можуть бути використані страхувальником виключно на надання матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам. У жодному разі ці кошти не можуть бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів, на стягнення на підставі виконавчих та інших документів, за якими здійснюється стягнення відповідно до закону.

Новий порядок фінансування виплат за соціальним страхуванням створює рівні можливості для отримання виплат застрахованими особами незалежно від фінансового стану підприємства, на якому вони працюють.

— Чи торкнулися зміни обчислення страхового стажу?

— У статті 7 Закону №2240-ІІІ наведено іншу редакцію визначення страхового стажу застрахованої особи для встановлення розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Згідно з новим законодавством, страховий стаж — це період, протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному соціального страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини.

Період отримання виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності), включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску.

Страховий стаж обчислюється в місяцях. Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків менша, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу за формулою:

ТП= Св: В,

де ТП — тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу та визначається у місяцях;

Св — сума єдиного соціального внеску, сплаченого за від­повідний місяць;

В — мінімальний розмір страхового внеску за відповідний місяць.

До страхового стажу прирівнюється трудовий стаж, набутий працівником за час роботи на умовах трудового договору до набрання чинності цим Законом.

Тож, як бачимо, змін чимало, проте Фонд і надалі чітко виконуватиме свої функції, а від роботодавців очікуємо дотримання порядку використання коштів та своєчасного подання достовірних відомостей про їхнє використання.

 

Наталя КОРОП

                   

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Новини - Наживо

Стрічка новин