Сторінки біографії

Свій родовід перша обласна газета «Черкаський край» веде з листопада 1918 року. Тоді вийшов перший номер першої більшовицької газети на Черкащині — органу Черкаського підпільного окружного комітету КП(б)У — газети «Знамя коммунизма».

Випуск газети готував більшовик А. М. Рибак відряджений Київським підпільним губернським комітетом КП(б)У для керівництва партійною роботою на Черкащині. Друкували газету в Умані, де була розташована друкарня окружного партійного комітету.

Недовго проіснувала ця підпільна більшовицька газета. Вийшло лише кілька її номерів. Але початок великій справі було покладено. Пізніше на зміну їй прийшли інші партійні видання, які мали різні назви і видавалися партійними комітетами та радянськими органами Черкас, повіту або округу. Всі вони несли в маси слово Леніна, мобілізовували трудящих на звершення його заповітів, здійснення рішень Комуністичної партії, і Радянського  уряду.

У 1919 році, після розгрому і вигнання з черкаської землі петлюрівських банд, з великими труднощами налагоджувалося   мирне   життя.

Однією з першочергових справ Черкаського ревкому була організація випуску легальної більшовицької газети, свого бойового органу. Такою газетою у лютому 1919 року стала «Беднота».

Пізніше трибуною партійної організації повіту стала радянська газета «Известия уездного Совета рабочих, крестьянских и казацких депутатов Черкасчины». Газета видавалася у важких умовах, її друкували на кольоровому обгортковому папері, недоброякісною фарбою. Але газета жила, діяла.


Після визволення Черкащини від денікінських банд було налагоджено випуск газети «Вісті Черкаського повітового виконкому Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів». Її редагує завідуюча відділом повітового комітету КП(б)У М. О. Левкович. Газета виступає як бойовий більшовицький орган.

У 1923-1930 роках газета виходила під різними назвами — «Шлях революції», «Робітничо-селянське око», «Радянська думка». На буденних фактах її журналісти показували становлення нового, соціалістичного життя, викривали підступність куркулів, пропагували досвід перших колгоспів, передових сільрад, комнезамів, партійних і комсомольських осередків, вели літопис будівництва, який нині не можна читати без хвилювання.

У «Радянській    думці» систематично вміщувалися статті і виклади виступів видатних партійних і державних діячів і, зокрема, частого гостя черкасців — Г. І. Петровського.

Створена колективом досвідчених журналістів газета визначила напрямок і рівень своєї наступниці — газети «Прапор комуни)) — органу Черкаських міського і районного комітетів партії та міської і районної Рад депутатів трудящих.

Регулярний вихід газети перервав  напад на нашу країну фашистських орд. Через кілька днів після визволення міста від гітлерівських окупантів у грудні 1943 року в Черкасах почали виходити «Черкаські вісті» (пізніше «Прапор комунізму»). Газету редагували С.П.Найден, В.В.Казнадзей. Вона розповідала про події на фронті, про героїзм  радянських людей, про їх самовіддану працю   у   визволених  містах і селах.

7 лютого 1954 року в обласному центрі щойно утвореної Черкаської області вийшов перший номер «Черкаської правди» — органу обласного і міського комітетів КП України, обласної і міської Рад депутатів трудящих — спадкоємниці всіх попередніх більшовицьких видань Черкащини. Під цією назвою газета виходила 37 років, ставши часописом створення і розвитку наймолодшого в Україні регіону. Тут працював відомий поет Василь Симоненко.

Розпад Радянського Союзу, заборона діяльності КПРС, а відтак і зміна засновників газети призвели у 1991 році до чергової зміни назви видання. З січня 1992 року по теперішній час газета виходить під назвою «Черкаський край». Нині її засновниками є обласна рада та трудовий колектив редакції.

Газета нагороджена орденом «Знак Пошани» (1968р.) та почесною грамотою Черкаської обласної державної адміністрації та обласної ради (2004р.)

 

 

 

Стрічка новин